Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το 2023

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων για τις Αποκεντρωμένες Δράσεις: Βασική Δράση 1 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Περίοδος έναρξης υλοποίησης Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της Νεολαίας 19.10.2023 Κινητικότητα για διαπιστευμένους οργανισμούς Erasmus στον τομέα…

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2022

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το έτος 2022 Βασική Δράση 1 Ημερομηνία υποβολής Περίοδος έναρξης υλοποίησης Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της Νεολαίας 19.10.2022   Κινητικότητα για διαπιστευμένους οργανισμούς Erasmus στον τομέα…

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2021

Για την ΚΑ1 Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων   Ημερομηνία υποβολής Περίοδος έναρξης υλοποίησης Round 1 11.05 01.08.2021-31.12.2021 Round 2 05.10 01.01.2022-31.05.2022   Για την ΚΑ2 Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων   Ημερομηνία υποβολής…

Περισσότερα