Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Τ.Κ. 111 43 (εφεξής καλούμενο «ΙΝΕΔΙΒΙΜ»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και, εν γένει, επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς του τόπους. Σκοπός του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με το παρόν είναι να ενημερώσει με διαφάνεια και πληρότητα τα φυσικά πρόσωπα για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+/Youth.

Η παρούσα Πολιτική, από κοινού με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική για τα Cookies, τους Όρους Συμμετοχής στους διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειες, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή, ορίζει τη βάση επί της οποίας το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα υποβάλει σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε ή τις οποίες συλλέγει από εσάς, κατά την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας, περιγράφει τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή με e-mail στο dpo@inedivim.gr.

1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., η οποία πληροφορία προσδιορίζει ή μπορεί να προσδιορίσει  την ταυτότητα σας.

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται. Τα Προσωπικά Δεδομένα από τη χρήση ή την επίσκεψη των διαδικτυακών τόπων του Προγράμματος Erasmus+/Youth συλλέγονται απευθείας από εσάς ή αυτόματα από τον δικτυακό τόπο. 

Προσωπικά δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους διαδικτυακούς τόπους του Προγράμματος Erasmus+/Youth συλλέγονται απευθείας από εσάς με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή την περίπτωση είναι: i) Δεδομένα πρόσβασης, όπως όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (login password), ii)  Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επίθετο, φύλλο, ημερομηνία γέννησης, και iii) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα από φόρμες επικοινωνίας συλλέγονται απευθείας από εσάς με τη συμπλήρωση και υποβολή των φορμών που αναρτούμε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται από φόρμες είναι: i) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, έδρα, ii) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο κινητό ή σταθερό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, iii) Στοιχεία δραστηριότητας, iv) Φορολογικά στοιχεία, v) Τραπεζικά Στοιχεία, vi) Δεδομένα που συμπληρώνετε σε πεδία ελεύθερου κειμένου που μπορεί να υπάρχουν στις φόρμες. Στα πεδία ελεύθερου κειμένου από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού προτείνουμε να μην καταγράφετε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως φυλετική ή εθνική προέλευση, ιδεολογία, πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας και βιομετρικά στοιχεία. 

Προσωπικά δεδομένα από την επίσκεψη και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων του Προγράμματος Erasmus+/Youth συλλέγονται αυτόματα από τους διαδικτυακούς τόπους. Ενδεικτικά, τα Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είναι: i) Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και λειτουργικό σύστημα της συσκευή σας, ii) Λειτουργικό σύστημα και τύπος προγράμματος περιήγησης (browser), iii) Πληροφορίες για προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας, iv) Ταχύτητα σύνδεσης και βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή, v) Πληροφορίες που συλλέγονται με cookies. Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στην Πολιτική Cookies. 

Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων προσώπων πρέπει να τους έχετε ενημερώσει προηγουμένως και να έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους. Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες Δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

4. Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων; 

Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+/Youth αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των ανηλίκων. Ο διαδικτυακός τόπος δεν απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και με τη συγκατάθεσή ανήλικου, Προσωπικά Δεδομένα ανήλικου χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, τα Δεδομένα αυτά διαγράφονται αμέσως.

5. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένων συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις, των υποψηφίων νέων, άτυπων ομάδων νέων, youth workers, αξιολογητών, ομάδας έργου και τέλος των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων που αιτούνται χρηματοδότηση. Ο σκοπός συλλογής και αξιολόγησης των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων νέων, άτυπων ομάδων νέων, youth workers, αξιολογητών και μελών της ομάδας έργου είναι η υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+/Youth. Ο ίδιος σκοπός εντοπίζεται και στην επεξεργασία Δεδομένων των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις. Τέλος για τα Προσωπικά Δεδομένα των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων που αιτούνται χρηματοδότηση, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με κύριο σκοπό την ένταξή τους στο έργο Erasmus+.

Επικοινωνία και προβολή του Προγράμματος. Η προβολή του Προγράμματος Erasmus+/Youth, η διάδοση των εγκεκριμένων σχεδίων και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους είναι υποχρεωτικές δραστηριότητες και συμβατική υποχρέωση, όπως αναφέρει και ο οδηγός του Προγράμματος. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων εξυπηρετεί την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας. Εφόσον έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις και newsletter, καλές πρακτικές από δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που οργανώνει. Προγραμματισμός εκδηλώσεων. Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού οργανώνουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους για την προβολή του Προγραμμάτος. Με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορούμε να προγραμματίζουμε και να οργανώνουμε τις εκδηλώσεις, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες να είναι αντίστοιχες των απαιτήσεών σας. 

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορούμε να: i) Παρέχουμε πληροφορίες και υποστήριξη που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και ii) Στέλνουμε ερωτηματολόγια για την καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, και τη βελτίωση αυτών.

Προστασία και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων προλαμβάνονται και αποτρέπονται παράνομες πράξεις και διασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νόμιμο λόγο για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

  • η εκτέλεση της σύμβασης υπό την ιδιότητα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Κατά τη συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια Δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
  • τις υποχρεώσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.λπ.).
  • το έννομο συμφέρον του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας του Ιδρύματος και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας. 

7. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων σας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα Προσωπικά Δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους διαδικτυακούς τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για το Ίδρυμα η εκπλήρωση της σύμβασης ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους διαδικτυακούς τόπους. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτης των Δεδομένων σας είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+/Youth. Αποδέκτες των Δεδομένων σας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, μπορεί, επίσης, να είναι: i) η Νομική Υπηρεσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ii) οι τεχνικοί που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά και ηλεκτρονικά συστήματα και δίκτυα του Ιδρύματος, iii) η εταιρεία υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τον διαδικτυακό τόπο της. Όλοι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας δεσμεύονται με τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 

9. Τι ισχύει αναφορικά με τη σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους; 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν άλλοι διαδικτυακοί τόποι για την προστασία και τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων, στους οποίους (τόπους) ο χρήστης μπορεί να φτάσει με τη χρήση υπερσυνδέσμων, όπως link, hyperlink και banner. Ως χρήστες πρέπει να φροντίζετε να ενημερώνεστε για την προστασία και τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων σας από τους τρίτους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε. 

10. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί: i) να τηρούν εχεμύθεια, ii) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, iii) να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, iv) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019. 

11. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα εν λόγω Δεδομένα διατηρούνται έως και την ολοκλήρωση των έργων. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η επεξεργασία αφορά την αποθήκευση, την τήρηση αρχείου, την έγερση αξιώσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον καθώς και πιθανούς ελέγχους από δημόσιες αρχές. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλουμε newsletter και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από τη διακοπή αποστολής του. Τα Δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών. Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies. Εάν λαμβάνετε μέρος σε δράση των προγραμμάτων και είστε δικαιούχος, διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σας μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων που συμμετέχετε και τον απολογισμό τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε και βασίστηκε σε συγκατάθεσή σας.

12. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

13. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, σε ποιους κοινοποιούνται, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων, ώστε τα Δεδομένα που τηρούνται να είναι πλήρη και ακριβή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας από τα αρχεία μας. Η διαγραφή μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις και εφόσον δεν είστε δικαιούχος με δράση στα προγράμματα, δηλαδή σε περίπτωση που η επεξεργασία των Δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη ή έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία ή η διατήρηση των Δεδομένων σας δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
  • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε τα Δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο σε αναγνώσιμη μορφή ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί, και θα παύσει η επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν τα Δεδομένα σας εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

14. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

15. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορούν να ικανοποιηθούν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο dpo@inedivim.gr ή αυτοπροσώπως στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού στη διεύθυνση Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Άγιος Ελευθέριος, Τ.Κ. 111 43, Αθήνα ή με e-mail στο erasmusplus-youth@inedivim.gr για το Erasmus+/Youth. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΓΚΠΔ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600).

16. Πότε απαντάμε στο Αίτημά σας;

Θα απαντήσουμε στο Αίτημά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα, αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν το Αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.