Εθνικές Προτεραιότητες

Εθνικές Προτεραιότητες 2020

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2020 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων, ιδιαίτερα αυτών που

Περισσότερα

Εθνικές Προτεραιότητες 2019

Εθνικές Προτεραιότητες 2019 Erasmus+ Νεολαία   – Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες λόγω οικονομικών ή κοινωνικών καταστάσεων και

Περισσότερα

Εθνικές Προτεραιότητες 2018

Νέοι μετανάστες και πρόσφυγες και νέοι που δραστηριοποιούνται σε δράσεις σχετικές με το μεταναστευτικό κύμα, με έμφαση στις περιοχές που το υποδέχονται. Ενίσχυση της ενεργούς

Περισσότερα

Εθνικές Προτεραιότητες 2017

Μείωση των δεικτών της νεανικής ανεργίας: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αφορά εργασίας και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της εργασιακής κινητικότητας Αποτελεσματική διαδικασία job matching: Ενίσχυση

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο