Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός 2022

Ο ετήσιος προϋπολογισμός των κονδυλίων που διατίθενται για την Ελλάδα ορίζεται από την ΕΕ. Αναλυτικά, για το 2022 θα διατεθούν: Βασική Δράση 1 Προϋπολογισμός Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Νεολαίας…

Περισσότερα