Για την ΚΑ1

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

 

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Round 1

11.05

01.08.2021-31.12.2021

Round 2

05.10

01.01.2022-31.05.2022

 


Για την ΚΑ2

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

 

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Round 1

20.05

01.11.2021-28.02.2021

Round 2

03.11

01.03.2022-31.05.2022

 


Για την ΚΑ3

Η διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων γίνεται από την EACEA και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 24 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 12.00 ώρα Βρυξελλών.Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει ένας φορέας ο οποίος, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν μπόρεσε να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση;

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο αιτών δεν μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η ΕΜΣ ελέγχει εάν οι λόγοι καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Μετάβαση στο περιεχόμενο