Ανακοινώσεις­

Καθαρισμός παραλίας 2023

Οι δύο Εθνικές Μονάδες Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με το the Crete

Περισσότερα

Οδηγός επικοινωνίας για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τον οδηγό επικοινωνίας για τους δικαιούχους των προγραμμάτων  Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με τίτλο: “How to communicate your project

Περισσότερα

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2023 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από

Περισσότερα

Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2023

Ο Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2023 είναι πλέον διαθέσιμος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτόν, για να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο