Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το έτος 2022

Βασική Δράση 1

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της Νεολαίας

19.10.2022

 
Κινητικότητα για διαπιστευμένους οργανισμούς Erasmus στον τομέα της Νεολαίας

23.02.2022

01.06.2022
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της Νεολαίας

23.02.2022

04.10.2022

01.06.2022-31.12.2022

 01.01.2022-31.05.2022

Δράσεις ένταξης DiscoverEU

04.10.2022

01.03.2022-31.08.2022

 

Βασική Δράση 2 Ημερομηνία υποβολής Περίοδος έναρξης υλοποίησης
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

23.03.2022

04.10.2022

01.09.2022-31.12.2022

 01.01.2022-31.08.2022

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στον τομέα της Νεολαίας

23.03.2022

 04.10.2022

01.09.2022-31.12.2022

 01.01.2022-31.08.2022

 Βασική Δράση 1

Οι αιτήσεις για τη δράση «Εικονικές ανταλλαγές στον τομέα της Νεολαίας» υποβάλλονται στις 20.09.2022 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

 Βασική Δράση 2

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας» υποβάλλονται στις 07.04.2022 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

 Βασική Δράση 3

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» υποβάλλονται στις 22.03.2022 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Μετάβαση στο περιεχόμενο