Σεμινάρια TCA

MotivAction 20-26 Σεπτεμβρίου 2021 | Βουλγαρία

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικοί φορείς και μέσα από την εργασία τους βοηθούν τους νέους ώστε να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να πάρουν πρωτοβουλίες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην τοπική τους κοινωνία. Πραγματοποιείται 20-26.09 στην Βουλγαρία. Κάνετε έως 20.08 αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges

Το BiTriMulti (BTM) απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται με ή για τους νέους, επαγγελματίες youth worker και όσοι εργάζονται ως youth worker εθελοντικά. Προσφέρει διεθνή μαθησιακή εμπειρία για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη δημιουργία ποιοτικών έργων ανταλλαγής νέων. Πραγματοποιείται 11-15.10 στο Oslo. Κάνετε έως 15.08 την αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

YOCOMO – an ETS learning experience for youth workers a systemic approach to competence development

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε όλους τους youth workers οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε διακρατικά σχέδια κινητικότητας, επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους και χρησιμοποιούν το ETS competence model στην εργασία τους και αναζητούν δυνατότητες δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών στη χρήση του. Πραγματοποιείται 18-22.10 στην Γερμανία. Κάνετε έως 25.08 αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

TICTAC II – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με τη δραστηριότητα κατάρτισης και συνεργασίας TICTAC II – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Γερμανίας σε συνεργασία με το SALTO Training and Cooperation, το διάστημα 23-29 Αυγούστου 2021 στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων TCA.

Περισσότερα

No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας και όλους όσοι εργάζονται για τους νέους σε θέματα υποστήριξης σπουδών ή επαγγελματικού προσανατολισμού εντός πλαισίου μη τυπικής μάθησης. Πραγματοποιείται 26-29.09 στην Φιλανδία. Κάνετε έως 16.06 αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Youth Goals Project Lab

Το εργαστήρι Youth Goals Project Lab αποσκοπεί στην ανάπτυξη ποιοτικών σχεδίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps. Πραγματοποιείται 25.06-30.09.2021 διαδικτυακά και δια ζώσης από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Κύπρου. Κάνετε έως 18.04 την αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Star of Europe – Online

Το Star of Europe απευθύνεται σε όλους όσοι υποστηρίζουν νέους ώστε να αναπτύσσουν και τρέχουν τα σχέδιά τους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Youth. Στόχος του είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τον κύκλο ζωής ενός σχεδίου ανταλλαγής νέων και την ψηφιακή πλατφόρμα Star of Europe. Πραγματοποιείται 12-17. 04 διαδικτυακά. Έως 21.03 κάνετε αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

BiTriMulti (BTM) – Online Training Course for newcomers in youth exchanges

Το BiTriMulti (BTM) απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται με ή για τους νέους, επαγγελματίες youth worker και όσοι εργάζονται ως youth worker εθελοντικά. Προσφέρει διεθνή μαθησιακή εμπειρία για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη δημιουργία ποιοτικών έργων ανταλλαγής νέων. Πραγματοποιείται 10-21.05 διαδικτυακά. Κάνετε έως 19.03 την αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work

Το Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work απευθύνεται σε youth worker και όλους όσοι ασχολούνται με τη μη τυπική μάθηση και ενδιαφέρονται να μάθουν πώς η ψηφιοποίηση αλλάζει την εικόνα της. Πραγματοποιείται 01-29.03 διαδικτυακά. Κάνετε έως 14.02 την αίτησή σας.

Περισσότερα

The Pow(d)er of Non-Formal Education

Το The Pow(d)er of Non-Formal Education ενισχύει τον αντίκτυπο της μη τυπικής εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό εργαλείου για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας στην τοπική κοινωνία. Πραγματοποιείται 01-20.04.2021 διαδικτυακά. Κάνετε έως 26.02 την αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο