Σεμινάρια TCA

BiTriMulti (BTM) – Online Training Course for newcomers in youth exchanges

Το BiTriMulti (BTM) απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται με ή για τους νέους, επαγγελματίες youth worker και όσοι εργάζονται ως youth worker εθελοντικά. Προσφέρει διεθνή μαθησιακή εμπειρία για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη δημιουργία ποιοτικών έργων ανταλλαγής νέων. Πραγματοποιείται 10-21.05 διαδικτυακά. Κάνετε έως 19.03 την αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work

Το Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work απευθύνεται σε youth worker και όλους όσοι ασχολούνται με τη μη τυπική μάθηση και ενδιαφέρονται να μάθουν πώς η ψηφιοποίηση αλλάζει την εικόνα της. Πραγματοποιείται 01-29.03 διαδικτυακά. Κάνετε έως 14.02 την αίτησή σας.

Περισσότερα

The Pow(d)er of Non-Formal Education

Το The Pow(d)er of Non-Formal Education ενισχύει τον αντίκτυπο της μη τυπικής εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό εργαλείου για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας στην τοπική κοινωνία. Πραγματοποιείται 01-20.04.2021 διαδικτυακά. Κάνετε έως 26.02 την αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021

Το Democracy Reloading με το online toolkit απευθύνεται σε εκπροσώπους δήμων για να στηρίξουν τους νέους στη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες. Πραγματοποιείται 18.03-17.06 διαδικτυακά. Έως 03.03 κάνετε αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

InnoCamp – develop your digital youth work services

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους που ενδιαφέρονται για το digital youth work και την ανάπτυξη της ψηφιακής πρακτικής για τη νεολαία. Πραγματοποιείται 18-21.01 διαδικτυακά. Έως 07.12 κάνετε την αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Key to inclusion

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οργανισμούς που εργάζονται στην ένταξη νέων με λιγότερες ευκαιρίες και θέλουν να διερευνήσουν πώς να αξιοποιούν τον εθελοντισμό ως εργαλείο. Πραγματοποιείται 18-21.01 online. Έως 29.11 κάνετε αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Developing Youth Work in South Europe

Το σεμινάριο απευθύνεται σε youth worker από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, με στόχο να τους προετοιμάσει για να υποστηρίξουν μαθησιακή διαδικασία και τοπικό αντίκτυπο της συμμετοχής των νέων σε σχέδια κινητικότητας. Πραγματοποιείται 15-18.12 online. Έως 02.12 κάνετε αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

The Star of Europe

Το σεμινάριο The Star of Europe απευθύνεται σε youth worker και νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα που επιθυμούν να υλοποιούν σχέδια ανταλλαγής νέων. Πραγματοποιείται 23-28.11 διαδικτυακά. Κάνετε έως 02.11 αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο