Ανταλλαγές Νέων

Τα προγράμματα Ανταλλαγής Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από διάφορες χώρες να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να συζητήσουν πάνω σε μια θεματική κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής, οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν και υλοποιούν από κοινού ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από τους ίδιους.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις, εργασίες σε μικτές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, κλπ. Οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Ανταλλαγής βασίζονται στις αρχές της μη-τυπικής μάθησης.

Μια ανταλλαγή Νέων πρέπει να έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και βασίζεται στην διακρατική συνεργασία ομάδων, οργανώσεων μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος όπως επίσης και των Χωρών Εταίρων.

Ένα πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων μπορεί να έχει διάρκεια 5-21 μέρες και οι συμμετέχοντες να είναι μεταξύ 13-30 ετών.

Ο Οδηγός Προγράμματος 2019 (αγγλική έκδοση) σελ. 322 ορίζει την άτυπη ομάδα νέων ως ομάδα νέων που πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις νέους.

Η ηλικία των νέων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την ηλικία των νέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (13 έως 30 ετών).

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της άτυπης ομάδας νέων είναι ένα από τα μέλη της ομάδας, τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών, ο οποίος φέρει την εκπροσώπηση και ευθύνη εξ’ονόματος της ομάδας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν όλοι οι νέοι της ομάδας είναι ανήλικοι, η ομάδα μπορεί να εκπροσωπηθεί από έναν ενήλικα.

Βήματα για την υποβολή αίτησης στο Erasmus+

  1. Δημιουργία ECAS
  2. Εγγραφή στο Participant Portal
  3. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Σημαντικά Έγγραφα για τη δημιουργία ECAS

Σημαντικά Έγγραφα για την υποβολή αίτησης

  • Το έντυπο της αίτησης για τη Βασική Δράση 1
  • To Πρότυπο Εξουσιοδότησης – Mandate Template
  • Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για τη Βασική Δράση 1
  • Τεχνικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη μορφή e-forms. Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας, θα πρέπει αρχικά να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση Adobe Acrobat Reader (XI)

Πώς υπολογίζουμε τη χιλιομετρική απόσταση:

Για να υπολογίσετε τα έξοδα μετακίνησης του σχεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς βρίσκουμε εταίρους για μια Ανταλλαγή Νέων:

Για την εύρεση εταίρων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του OTLAS

Μετάβαση στο περιεχόμενο