Ανακοινώσεις Μητρώο Εκπαιδευτών

Αποτελέσματα Μητρώου Εκπαιδευτών

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία: Εγκεκριμένες Άκυρες

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο