Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+/Youth και European Solidarity Corps πραγματοποίησε δύο έρευνες σχετικές με την οριζόντια προτεραιότητα των Προγραμμάτων την «Ένταξη και Πολυμορφία».
Τα Προγράμματα έχουν ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης, της πολυμορφίας και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των στόχων. Τα Προγράμματα τους λαμβάνουν υπόψη και θέτουν στη διάθεσή τους μηχανισμούς και πόρους. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων και των δραστηριοτήτων τους, οι οργανισμοί θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, ώστε αυτά τα σχέδια και οι δραστηριότητες να είναι προσβάσιμα σε ευρύ φάσμα συμμετεχόντων.
Η πρώτη έρευνα αφορά στο «πώς οι επιχορηγούμενοι φορείς από τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps κατά την περίοδο 2014-2020 και τα έτη 2021-2022 που έχουν υλοποιήσει / υλοποιούν σχέδια πάνω στη θεματική της ένταξης και πολυμορφίας ή /και έχουν εντάξει /εντάσσουν στα σχέδια τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες» και η δεύτερη έρευνα απευθύνθηκε στους ίδιους τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες που έχουν συμμετάσχει / συμμετέχουν σε σχέδια Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps που υλοποιήθηκαν / υλοποιούνται κατά την περίοδο 2014-2020 και τα έτη 2021-2022.


Μπορείτε να διαβάσετε την τελική έκθεση της έρευνας παρακάτω:
Έκθεση EL
Έκθεση ENG


Επίσης, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δημιούργησε έναν οδηγό με χρήσιμες συμβουλές για το πώς οι οργανισμοί που συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps μπορούν να εντάσσουν στα σχέδια τους άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Διαβάστε παρακάτω τον οδηγό:
Οδηγός EL
Οδηγός ENG


Τέλος, στο YouTube κανάλι της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού μπορείτε να παρακολουθήσετε δύο βίντεο, στα οποία προβάλλονται χρήσιμες συμβουλές για την ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και ειδικές ανάγκες στα προγράμματα Erasmus+/Youth και European Solidarity Corps. Δείτε τα βίντεο:

Βίντεο 1

Βίντεο 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο