Ο ετήσιος προϋπολογισμός των κονδυλίων που διατίθενται για την Ελλάδα ορίζεται από την ΕΕ.
Αναλυτικά, για το 2022 θα διατεθούν:

Βασική Δράση 1 Προϋπολογισμός
Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Νεολαίας 3.355.800,00€
Ανταλλαγές Νέων-KA152 / Σχέδια κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας-ΚΑ153 2.516.850,00€
Διαπιστευμένα Σχέδια-ΚΑ151 838.950,00€
Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων-ΚΑ154 724.531,00€
Δράση Ένταξης DiscoverEU-KA155 147.097,00€

 

Βασική Δράση 2 Προϋπολογισμός
Συμπράξεις Συνεργασίας-ΚΑ220 2.093.156,00€
Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας-ΚΑ210 489.830,00€

 

Βασική Δράση 3 Προϋπολογισμός
Δραστηριότητες TCA 526.143,00€
DiscoverEU Learning Cycle 122.136,00€

 

Συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth 7.458.693,00
Μετάβαση στο περιεχόμενο