Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για τα προγράμματα Erasmus + / Youth και European Solidarity Corps υλοποίησε έρευνα με τίτλο «Πώς οι επιχορηγούμενοι φορείς από τα προγράμματα Erasmus+/Youth και European Solidarity Corps υιοθετούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον στην εργασία τους, και ποιος ο τοπικός αντίκτυπος αυτών». Διαβάστε περισσότερα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο