Τίτλος σχεδίου: P.O.E.T.R.Y. – Power Of European Talented Romantic Youth
Όνομα φορέα: Έλληνες Οδυσσείς

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν στραφεί μαζικά στην χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Αυτό το φαινόμενο πιστεύουμε πως αποτελεί φλέγον ζήτημα στη σύγχρονη εποχή των καταιγιστικών πληροφοριών και πολυμέσων, με συνέπειες στην καθημερινή ζωή και την ψυχική υγεία μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται ταχύτατα, η επαφή με τις τέχνες μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και εποικοδομητικό μέσο προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Τα ηνία ανάμεσα στις διάφορες τέχνες κατέχει η Τέχνη του Λόγου, που αποτελεί την Τέχνη των Τεχνών, καθώς βασίζεται στη γλώσσα, το απόλυτο εκφραστικό μέσο του ανθρώπου. Πιο παλιά μορφή της είναι η Ποίηση που είναι και η πλέον συναισθηματική, μουσική, συνεπώς και ψυχική Τέχνη. Με άλλα λόγια, η ποίηση είναι ένα “φάρμακο” για την ψυχή! Μπορεί, λοιπόν, να αποτελέσει θεραπεία για ένα κόσμο που έχασε κάτι κατά τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και κυρίως την ανάγκη να αναλύει τις διαδικασίες που συντελούνται τριγύρω του και να συλλογίζεται σχετικά με αυτές.

Το παρόν σχέδιο ΚΑ1 “P.O.E.T.R.Y. – Power Of European Talented Romantic Youth” ανήκει στη Βασική Δράση 1 και περιλάμβανε μια Ανταλλαγή Νέων στους Νέους Πόρους Πιερίας τον Αύγουστο του 2021 και αποτέλεσε επιτυχημένη συνέχεια του σχεδίου αλληλεγγύης “Είμαστε ΟΛΟΙ ποιητές” που υλοποίησε η ομάδα μας “Έλληνες Οδυσσείς” στην πόλη της Κατερίνης (μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκόό Σώμα Αλληλεγγύης), το οποίο είχε σαν στόχο να συμβάλει στην ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία νεαρών προσφύγων, που ήρθαν και διαμένουν στην πόλη μετά την πρόσφατη προσφυγική κρίση που έπληξε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης την Τουρκία και την Ευρώπη γενικότερα.

Ποιοι συμμετείχαν

Στο διεθνές σχέδιο “P.O.E.T.R.Y.” συμμετείχαν 34 άτομα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Τουρκία και την Ελλάδα, εκπροσωπώντας τις 4 περιοχές της Ευρώπης (Νότια, Βόρεια, Ανατολική και Δυτική), ενώ μέσω του ελληνικού και σουηδικού εταίρου συμμετείχαν και 3 πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα και τη Σουηδία. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν νέοι 19 – 31 ετών και σε αυτούς, εκτός από τους πρόσφυγες, συμπεριλήφθηκαν 7 νέοι με μειωμένες ευκαιρίες. Επιδιώξαμε να υπάρξει ισορροπία φύλων και συνδυασμός νέων που έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή ποιητικών κειμένων και αρχαρίων, ούτως ώστε να πετύχουμε εποικοδομητική ανταλλαγή εμπειριών.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, πραγματοποιήθηκε μια Ανταλλαγή νέων στον οικισμό Νέοι Πόροι της Πιερίας (Ελλάδα) στις 20-29/08/2021, όπου υλοποιήθηκαν δράσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, καθώς επίσης και μια τελική εκδήλωση παρουσίασης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου στο κοινό, την οποία επιμελήθηκαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.
Επιδίωξη του σχεδίου Ανταλλαγής Νέων ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες και η ευρύτερη κοινωνία για το μεγαλείο της ποίησης εμπνέοντας περισσότερους νέους να μελετήσουν ποιητές και ποιήματα, και να αναζητήσουν βαθύτερα νοήματα σε αυτά. Αναδείχθηκαν τεχνικές συγγραφής και τρόποι προώθησης των έργων των νέων ποιητών, ενώ επίσης στόχος ήταν μέσω της ποίησης να υπογραμμίσουμε την αξία της συμπόρευσης της πολυγλωσσίας με τη μητρική γλώσσα, καθώς η κάθε εθνική γλώσσα και τοπική διάλεκτος αποτελεί σημαντικό πολιτισμικό στοιχείο της κάθε χώρας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε.
Επιπλέον, μετά την πρόσφατη προσφυγική κρίση, η κοινωνική ένταξη των προσφύγων μπορεί να επιτευχθεί ομαλότερα μέσω ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και η ποίηση είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτόν τον σκοπό.
Η μεθοδολογία του σχεδίου ήταν βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως παιχνίδια ενδυνάμωσης ομαδικού πνεύματος, παρακίνησης και τόνωσης, εργασία σε μικρές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, συζήτηση και διάλογο, δράσεις εστιασμένες στην ποίηση, δράσεις δρόμου, παρουσιάσεις σε κοινό και δημιουργία βίντεο. Στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στο δικό τους περιβάλλον.
Τέλος, κομβικής σημασίας υπήρξε η δημιουργία ενός ψηφιακού ανθολογίου σε μορφή web blog (https://goalive.eu/?p=1140) που περιλαμβάνει όλα τα ποιήματα που έχουν συγγράψει κατά τη διάρκεια της Ανταλλαγής, όπως επίσης και όποια άλλα αποτελέσματα έχουν παράξει, για την καλύτερη διάδοση τους.

Αντίκτυπος σχεδίου

Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα του σχεδίου, όσον αφορά τους συμμετέχοντες νέους, ήταν:
– η ουσιαστική ενημέρωση τους για τη σημασία της ποίησης ως μέσο έκφρασης, εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, και διοχέτευσης της δημιουργικότητας τους με συνέπεια ψυχική ανάταση και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
– η απόκτηση τεχνικών γνώσεων σχετικά με τη συγγραφή ποιημάτων
– η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας στα μηνύματα που δέχονται από το εξωτερικό περιβάλλον (φυσικά τοπία, κοινωνικός περίγυρος, τηλεόραση κ.α.) φιλτράροντας παραστάσεις, εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο και η έκφραση της άποψης τους με αλληγορικό και ποιητικό τρόπο μέσω της ποίησης
– η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνολογία και πληροφορική, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, βίντεο και blog
– η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας
– η κοινωνική ένταξη.

Επιπλέον, οι πρόσφυγες και μετανάστες αλληλοεπίδρασαν δημιουργικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις περιοχές της Ευρώπης (Βόρεια, Νότια, Δυτική και Ανατολική). Στόχος μας ήταν, το σχέδιο να έχει αντίκτυπο μεταφέροντας το πνεύμα της κοινωνικής συνοχής και της αποδοχής που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της Ανταλλαγής στις τοπικές κοινωνίες των συμμετεχόντων όταν αυτοί επέστρεψαν σε αυτές αντιμετωπίζοντας την ξενοφοβία και τον αποκλεισμό που αναπτύχθηκε μετά την πρόσφατη προσφυγική κρίση.

Όσον αφορά στους συμμετέχοντες οργανισμούς, αυτοί εμπλούτισαν τη «βιβλιοθήκη» γνώσεων τους με εργαλεία και τεχνικές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως θεωρείται η ποίηση, ενημερώνοντας και παρακινώντας τους νέους στις τοπικές τους κοινωνίες να ασχοληθούν με αυτή μέσω τοπικών δράσεων.
Τέλος, ως προς τις ομάδες-στόχους, όπως νέοι, γονείς, άτομα που απασχολούνται στον χώρο της ποίησης, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εκπαιδευτικοί έλαβαν πληροφορίες, κίνητρα και ιδέες για περαιτέρω δράσεις και εκδηλώσεις. Μέσω των συστηματικών δράσεων διάδοσης που υλοποιήσαμε μετά από την Ανταλλαγή, όλες οι παραπάνω ομάδες έλαβαν ερεθίσματα για την πολιτιστική κληρονομιά, εκτός των Ευρωπαίων συμμετεχόντων, και από τους πρόσφυγες κάτι που αναμένουμε να τις ευαισθητοποιήσει κοινωνικά για καλύτερη αποδοχή και ένταξη τους στην τοπική κοινωνία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο