Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με τη δραστηριότητα κατάρτισης και συνεργασίας TICTAC II – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Γερμανίας σε συνεργασία με το SALTO Training and Cooperation, το διάστημα 23-29 Αυγούστου 2021 στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων TCA.

Σε ποιον απευθύνεται

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers και youth leaders, οι οποίοι:
• Έχουν ήδη εμπειρία σε διεθνείς εκδηλώσεις/δραστηριότητες ή/και στην προετοιμασία αυτών.
• Ενδιαφέρονται να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα για να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις διεθνείς συνεργασίες τους.
• Επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα των διεθνών σχεδίων τους.
• Έχουν την υποστήριξη κάποιου φορέα/οργανισμού και μπορούν να υλοποιήσουν ευρωπαϊκά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/ Youth, μέσω του φορέα/οργανισμού τους.
• Είναι τουλάχιστον 18 ετών και μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά στα αγγλικά.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Ο γενικός στόχος της δραστηριότητας είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των συμμετεχόντων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Νεολαία, ως μέτρα υποστήριξης στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ενός φορέα.

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι να:
• Προωθήσει το πρόγραμμα Erasmus+ / Νεολαία ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
• Εξερευνήσει το πρόγραμμα Erasmus+ / Νεολαία με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική διεθνή συνεργασία.
• Καταστήσει κατανοητό τον ρόλο του προγράμματος Erasmus+ / Νεολαία μέσα σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική τοπικού χαρακτήρα.
• Προσομοιώσει τα πρώτα βήματα για την οργάνωση ενός σχεδίου στον τομέα της νεολαίας μέσα σε μια διεθνή ομάδα.
• Αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στον σχεδιασμό διαδικασιών μη τυπικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής μάθησης.
• Προωθήσει τη συμμετοχή των νέων και την ενεργό δράση ως βασικά στοιχεία για τον σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού σχεδίου.

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 23-29 Αυγούστου 2021 στο Königswinter της Γερμανίας.
Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Γερμανίας και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314450 και τον κ. Απόστολο Αλεξιάδη.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο