Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με τη δραστηριότητα κατάρτισης και συνεργασίας “No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way” την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Φιλανδίας, το διάστημα 26-29 Σεπτεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων TCA.

Σε ποιον απευθύνεται

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας και όλους όσοι εργάζονται για τους νέους σε θέματα υποστήριξης σπουδών ή επαγγελματικού προσανατολισμού αυστηρά εντός πλαισίου μη τυπικής μάθησης.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες διαφορετικές πτυχές συμβουλευτικής και υποστήριξης των νέων δεδομένης της σημασίας της ποιότητας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και δια βίου μάθησης σε διεθνές επίπεδο.

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των υψηλής ποιότητας πρακτικών προσανατολισμού και συμβουλευτικής που υλοποιούνται στη Φιλανδία από τη βασική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία άπτονται της επαγγελματικής εξέλιξης των νέων μέσα από το πλαίσιο της τυπικής και της μη- τυπικής μάθησης. Youth workers και εργαζόμενοι σε φορείς νέων θα έχουν την ευκαιρία να δουν παραδείγματα σχετικά με το πως ο τομέας της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορεί να υποστηρίξει τον τομέα της τυπικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, στόχος της δραστηριότητας είναι να δοθεί χώρος στους συμμετέχοντες να συζητήσουν, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους να δικτυωθούν μέσα από μια πλατφόρμα που θα τους διατεθεί.

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης το διάστημα 26-29 Σεπτεμβρίου 2021 στην  πόλη Jyväskylä της Φιλανδίας. Ωστόσο, σε περίπτωση έκτακτων εξελίξεων λόγω της πανδημίας COVID-19, η διοργανώτρια ΕΜΣ θα εξετάσει το ενδεχόμενο της υλοποίησης της διαδικτυακά

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Φιλανδίας και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314450 και τον κ. Απόστολο Αλεξιάδη.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο