Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τη Νεολαία ανακοινώνει την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο Democracy Reloading Toolkit Webinars. Φορέας για τη δραστηριότητα είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Βελγίου. Το σεμινάριο πραγματοποιείται 18.03-17.06 διαδικτυακά.

Σε ποιον απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για όσους εργάζονται σε δήμους και για youth workers που συνεργάζονται στενά με δήμους, και επιθυμούν να βελτιώσουν την πολιτική τους για τους νέους, τις δομές και τα σχέδια που εμπλέκουν τους νέους στη δημοτική λήψη αποφάσεων.

Ποιος είναι ο στόχος του

Ο γενικός στόχος του σεμιναρίου Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021 είναι να στηρίξει τόσο εκείνους που εργάζονται σε δήμους όσο και τους youth workers στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της τοπικής δημοκρατίας με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης Democracy Reloading.

Πότε και πώς πραγματοποιείται

Το σεμινάριο πραγματοποιείται online και δομείται σε τέσσερα webinar από τις 18 Μαρτίου έως τις 17 Ιουνίου 2021. Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να πάρετε μέρος, ενημερωθείτε αναλυτικά για το σεμινάριο και τη μεθοδολογία, και κάνετε την αίτησή σας έως 03.03 στο Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021, του SALTO.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2131314460 και την κ. Κωνσταντίνα Άις.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο