Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού των Προγραμμάτων της ΕΕ Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει:

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό ομόχρονης και ετερόχρονης εκπαίδευσης με τις πλατφόρμες ZOOM και HOP και πρόκειται να διεξαχθεί τέλη Φεβρουαρίου έως μέσα Μαρτίου 2021.

Προσκαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή οι εθελοντές στον τύπο σεμιναρίου ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των εθελοντών ανά σεμινάριο θα λάβετε αναλυτική ενημερωτική αλληλογραφία με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαριάννα Ευελπίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evelpidou.m-g@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο