Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο round 3 / 2020 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 253.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 253 αιτήσεις που έγιναν στο round 2 / 2020 προέκυψαν:

 

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες, αναπληρωματικές, απορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο