Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει οι δραστηριότητες στις στρατηγικές συμπράξεις για σχέδια που έχουν εγκριθεί από το 2017 έως και το 2020 να γίνουν blended και virtual. Δίνει κατευθύνσεις για τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθούν, και τη δυνατότητα για μεταφορά κονδυλίων σε ποσοστό 60% από τις κατηγορίες Transnational project meetings, Multipliers events και Learning, teaching and training activities σε άλλη κατηγορία προϋπολογισμού.

Προϋποθέσεις υλοποίησης στις στρατηγικές συμπράξεις

Οι προϋποθέσεις για να γίνουν οι δραστηριότητες blended και virtual εξαρτώνται από την κατηγορία στην οποία ανήκει η δραστηριότητα.

Διεθνείς συναντήσεις σχεδίου (Transnational project meetings)

Για Διεθνείς συναντήσεις σχεδίου:

 

Πολλαπλασιαστικές δράσεις (Multipliers events)

Για πολλαπλασιαστικές δράσεις:

 

Δραστηριότητες μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (Learning, teaching and training activities)

Για δραστηριότητες μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Έξοδα για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth θεωρεί επιλέξιμες τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και σε virtual δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για δυνατότητες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο