Το Sustainability Academy είναι ένα διαδικτυακό σεμινάριο 4 εβδομάδων στη θεματική του sustainable youth work. Εστιάζει στην ανάπτυξη βασικών αρχών βιωσιμότητας, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία και το πώς εφαρμόζονται στο youth work. Πραγματοποιείται 14 Σεπτεμβρίου έως 09 Οκτωβρίου διαδικτυακά.

Ποιοι είναι οι στόχοι του

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

Πώς πραγματοποιείται

Το σεμινάριο The Sustainability Academy έχει διάρκεια 50 ώρες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία Design thinking ώστε να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με τη νεολαία σε θέματα όπως κλιματική αλλαγή, εξάντληση φυσικών πόρων, κατανάλωση και κοινωνική αδικία.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που προσέγγιζαν οι παλιότερες γενεές αυτά τα ζητήματα και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες δράσεις με κοινή στρατηγική που κάθε γενιά μπορεί να πάρει μέρος.

Πότε πραγματοποιείται

Το σεμινάριο πραγματοποιείται διαδικτυακά 14 Σεπτεμβρίου έως 09 Οκτωβρίου και γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται από 3 εκπαιδευτές έμπειρους στη μη τυπική εκπαίδευση και το Design Thinking, και 3 ειδικούς στους τομές της αειφόρου ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και μαζί διερευνούν πιθανές λύσεις για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Ο διαδικτυακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παραμείνουν συνδεδεμένοι τοπικά και, παράλληλα, να αλληλοεπιδράσουν με συναδέλφους από το εξωτερικό.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να πάρετε μέρος στο σεμινάριο, ενημερωθείτε αναλυτικά για τη μεθοδολογία και κάνετε την αίτησή σας έως 20.07 στο The Sustainability Academy – 5Rs in Youth work του SALTO.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435 και την κ. Καραμέτου Παναγιώτα.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο