Σεμινάριο
04-06 Μαΐου 2020 | Kultuurikatel, Τάλλιν, Εσθονία

Το Youth Participation Forum του SALTO αποτελεί μοναδική ευκαιρία όσους ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στη στρατηγική Youth Participation που άρχισε να υλοποιείται πρόσφατα. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες καλούνται να συζητήσουν για την υλοποίηση της στρατηγικής και να τη συνδέσουν με διάφορα στάδια του youth work και της συμμετοχής των νέων.

Η στρατηγική Youth Participation

Η στρατηγική Youth Participation διαμορφώθηκε σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για τη νεολαία μετά το 2020.

Το σεμινάριο Youth Participation του SALTO φιλοξενείται από το SALTO Participation & Information Resource Center (SALTO PI) σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών.

Ποιο είναι το περιεχόμενο

Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο για να:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου μπορούμε να συζητήσουμε την υλοποίηση της στρατηγικής, να τη συνδέσουμε με τη νεολαία και τη συμμετοχή των νέων και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της νεολαίας και το μέλλον των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία σε σχέση με τη συμμετοχή των νέων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Youth Participation Forum αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 120 συμμετέχοντες:

Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς μπορούμε όσοι ασχολούμαστε με τον τομέα της νεολαίας να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων στην Ευρώπη και σε προγράμματα για τη νεολαία.

Ποιο είναι οι στόχοι

Το Youth Participation Forum αναμένεται να επιτύχει:

Πληροφορίες για τη συμμετοχή

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο SALTO Youth Participation Forum.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως 28 Φεβρουαρίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435, Καραμέτου Παναγιώτα.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο