30 Μαρτίου – 05 Απριλίου 2020 | Βερολίνο, Γερμανία

Το Recognise It! – Develop strategies for recognition of youth work! είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 5 ημερών που αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους φορέων και κατά τόπους υπευθύνους νεολαίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση της αναγνώρισης του youth work και της μη τυπικής μάθησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περιεχόμενο και στόχοι

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της αναγνώρισης του youth work (εργασίας με/για τους νέους) σε περιφερειακό επίπεδο στις χώρες των συμμετεχόντων, με την καθοδήγηση της διακρατικής συνεργασίας μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Νότια Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν ζητήματα, όπως:

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος στρατηγικής συνεργασίας που ξεκίνησε το 2016 από το κέντρο SALTO-YOUTH EuroMed, το κέντρο Κατάρτισης και Συνεργασίας SALTO-YOUTH και τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού της Ιταλίας και της Γερμανίας για τα προγράμματα Erasmus +: Youth in Action και Movetia.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται και έχουν άμεση επαφή με νέους (youth workers) και σε υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής για τη νεολαία.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας στο 100% και η μετακίνηση καλύπτεται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Youth κατά 95%.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του προγράμματος Recognise It! – Develop strategies for recognition of youth work! στο Salto.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435, Καραμέτου Παναγιώτα.

email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο