02-05 Μαρτίου 2020 | Ελσίνκι, Φινλανδία

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς χώρους εργασίας για όλους τους νέους; Το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον χώρο της εργασίας για τη νεολαία και εξετάζει την περίπτωση ομάδων που πιθανόν αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αποκλεισμού.

Περιεχόμενο και στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να γνωρίζουν και να κατανοούν καλύτερα:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, επιτροπές, ασκήσεις, επισκέψεις και διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες και με τους ειδικούς.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες, υλικά και καλές πρακτικές μεταξύ τους. Ενθαρρύνονται να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους πρακτικές και με τον τρόπο που θα μπορούσαν να ενσωματώσουν την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις δικές τους δραστηριότητες.

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος

Εκπαιδευτές για το πρόγραμμα είναι οι σύμβουλοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων Eeva Tupi και Aija Salo από τη Φινλανδική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την παρουσία προσκεκλημένων ομιλητών και ειδικών (TBC).

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από την Εθνική Υπηρεσία της Φινλανδίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση καλύπτεται κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο Creating Safer Spaces – Human Rights and Diversity as Foundations in Youth Work του Salto.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435, Καραμέτου Παναγιώτα.

email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο