Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Refugees+”
24-29 Ιουνίου 2019, Βρυξέλλες, Βέλγιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία του Βελγίου ανακοινώνουν ότι 24-29 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες με τίτλο : Refugees+ ”.

Το Refugees+ στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των youth workers που εργάζονται με νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (YMRA) προκειμένου να προωθηθεί η ένταξη στις τοπικές κοινότητες. Το πρόγραμμα βασίζεται στη μη τυπική εκπαίδευση.

Σε αυτό το σεμινάριο θέλουμε να συζητηθούν τα βασικά θέματα και οι προκλήσεις στην προώθηση της ένταξης των YMRA (Young Migrants, Refugees and Asylum seekers) . Η διερεύνηση του ρόλου του youth worker σε αυτή τη διαδικασία, η ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα προς τους νέους και την τοπική κοινότητα, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων / μεθόδων είναι μερικά από τα περιεχόμενα που θα αντιμετωπίσουμε. Οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης θα χρησιμοποιηθούν καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου του training course.

Κύριοι στόχοι:
– να γίνει συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και πραγματικότητας στις διάφορες χώρες των συμμετεχόντων για να κατανοήσουν βαθύτερα την ποικιλομορφία του θέματος
– να εμβαθύνουμε στην κατανόηση του νομικού πλαισίου και της ορολογίας που σχετίζονται και με τη συνεργασία με τους YMRA.
– να διερευνήσουμε τον ρόλο (-ους) του youth worker στη διαδικασία ένταξης των YMRA
– να μοιραστούμε καλές πρακτικές, εργαλεία, μεθόδους σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία με τους YMRA (για παράδειγμα, αυτό-φροντίδα ενός youth worker, ψυχική υγεία – PTSD και τραύμα, υπεράσπιση, σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες).

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία του Βελγίου, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/refugees.7881/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 19 Απριλίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο