Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Shape Your Landscape”
21-27 Μαΐου 2019, Jurmala, Λετονία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας, ανακοινώνουν ότι 21-27 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Λετονία, με τίτλο : “ Shape Your Landscape ”.

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους νέους που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ως εργαλείο για την ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας και την ευημερία των νέων.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν πώς μπορούν να μετατρέψουν οποιοδήποτε περιβάλλον σε μαθησιακό χώρο και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την προσέγγιση στο πλαίσιο του youth work και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Σκοπός:

Η ενθάρρυνση των youth workers και άλλων εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν την place- based εκπαιδευτική προσέγγιση στο έργο τους και να τους υποστηρίξουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τόποι ως μαθησιακοί χώροι και πόροι.

Στόχοι:

• Να γίνει μια εισαγωγή της εκπαίδευσης με βάση τον χώρο στο πλαίσιο του youth work και της μη τυπικής εκπαίδευσης.
• Να διαχυθεί η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι youth workers και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τοπικό περιβάλλον, για να δημιουργήσουν εμπειρίες που έχουν νόημα για τους μαθητές και τις κοινότητές τους.
• Να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η place-based εκπαίδευση να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων στο πλαίσιο του μοντέλου του ETS (European Training Strategy) για τους youth workers.
• Να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες στην ανάπτυξη των δικών τους συνεργατικών δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές προκλήσεις και ανάγκες της κοινότητας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για youth workers, εκπαιδευτές μη τυπικής μάθησης και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την προσέγγιση μάθησης βάσει του χώρου (place-based education) και είναι πρόθυμοι να μάθουν νέες και δημιουργικές μεθόδους για τη δουλειά τους.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/shape-your-landscape.7796/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 24 Μαρτίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενα αρχείο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο