Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Youth Engagement into Activism, How to?”
6-12 Μαρτίου 2019, Σόφια, Βουλγαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Βουλγαρίας, ανακοινώνουν ότι 6-12 Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Βουλγαρία, με τίτλο : “ Youth Engagement into Activism, How to?”.

Σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ευρωσκεπτικισμού, λαϊκισμού και αυξανόμενου εθνικισμού, ο ρόλος των youth workers (ατόμων που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας) και των εκπαιδευτικών καθίσταται όλο και πιο πολύπλοκος, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ σημαντικός.

Οι άνθρωποι που εργάζονται άμεσα με τους νέους πρέπει να έχουν ιδιαίτερα προσόντα και μεγάλο εύρος δεξιοτήτων – γνώση, δεξιότητες και συμπεριφορές. Ως εκ τούτου, οι δυνατότητες κατάρτισης είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, ιδίως για να αναπτύξουν κριτική σκέψη σχετικά με τις έννοιες της πολιτικής, της δημοκρατίας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για να ενδυναμώσουν τους νέους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινότητά τους.

Το σεμινάριο Y.E.A.H. στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας (youth workers) στον τομέα της δημοκρατίας, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της συμμετοχής των νέων, προκειμένου να υποστηριχθεί καλύτερα η εφαρμογή συνεκτικών πρακτικών εργασίας για τη νεολαία, οι οποίες μπορούν να προωθήσουν τις δημοκρατικές αξίες και τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία.

Στόχοι:

• Να βελτιωθεί η κατανόηση της δημοκρατίας και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη και η σχέση μεταξύ τους.

• Να βιώσουμε πώς λειτουργούν οι ατομικές δημοκρατικές αξίες και να τις συνδέσουμε με την κοινωνία και τις δημοκρατικές πρακτικές.

• Να γίνει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι ατομικές αξίες σκιάζουν τις δημοκρατικές πρακτικές στην κοινωνία και πώς να τις χρησιμοποιούμε στις πρακτικές για την εργασία με τους νέους.

• Να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι youth workers χρησιμοποιούν την εκπαίδευση ως εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή.

• να σκεφτούμε τον ακτιβισμό ως δημοκρατική πρακτική μεταξύ των νέων και ως πιθανό εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή σε μια δημοκρατική κοινωνία ·

• Να προβληματιστούμε για το πώς πρέπει να μοιάζει η δημοκρατική Ευρώπη στο προσεχές μέλλον και τι μπορούν να κάνουν οι youth workers για να στηρίξουν αυτό το όραμα.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Βουλγαρίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-engagement-into-activism-how-to.7668/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 14 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο