Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “The Art of Dialogue”
16-20 Μαρτίου 2019, Βιέννη, Αυστρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας, ανακοινώνουν ότι 16-20 Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Βιέννη της Αυστρίας, με τίτλο : “ The Art of Dialogue ”.

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε την “Τέχνη του Διαλόγου” στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες Διαλόγου για τη Νεολαία; Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να υποστηρίξει εκείνους που διαμεσολαβούν στη διαδικασία διαλόγου ή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που προγραμματίζονται από τις εθνικές ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των σχεδίων εργασίας τους.

Η “Τέχνη του Διαλόγου” είναι ένα σύνολο μεθόδων, θεωριών και προσεγγίσεων για τη συμμετοχική και διαδραστική ομαδοποίηση και το σχεδιασμό διαδικασιών. Βασίζεται σε πλαίσια όπως ” Art of Hosting”, “The Way of Council” και”Theory U “. Έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον διαρθρωμένο διάλογο, πρώτα σε εθνικό επίπεδο στην Αυστρία (2015-2017). Κατά τη διάρκεια της αυστριακής προεδρίας της ΕΕ το 2018 χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των στόχων για τη νεολαία (Youth Goals) ως κοινού οράματος για τη νεολαία στην Ευρώπη και για τη διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Νεολαία στη Βιέννη.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσέγγιση θα βρείτε στον χάρτη εκμάθησης διαρθρωμένου διαλόγου: http://www.jugend-politik-dialog.at/wp-content/uploads/2018/02/LearningMapStructuredDialogue.pdf

Το πλαίσιο του σεμιναρίου είναι η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία για το 2019-2027, που είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τους νέους στην Ευρώπη. Μετά τη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου, τίθεται στο προσκήνιο ο Ευρωπαϊκός Διάλογος για τη Νεολαία, με στόχο τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα – τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά. Πρόκειται για ένα παράθυρο ευκαιρίας για να συμπεριληφθούν νέες προσεγγίσεις στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τη νεολαία.

Στο σεμινάριο “The Art of Dialogue” θέλουμε να διερευνήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις μεθόδους και τις συμπεριφορές που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στον 6ο κύκλο του Διαρθρωμένου Διαλόγου, προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο του διαμεσολαβητή ώστε να επιτευχθεί ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των νέων και των ενδιαφερομένων, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων και η προώθηση του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τη Νεολαία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές (trainers) που υλοποιούν δραστηριότητες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue.7691/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 7 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο