Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”
9-13 Απριλίου 2019, Πολωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας, ανακοινώνουν ότι 9-13 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Πολωνία, με τίτλο : “ BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges ”.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου BiTriMulti είναι να προσφέρει μια διεθνή μαθησιακή εμπειρία για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για τη δημιουργία ποιοτικών σχεδίων ανταλλαγής νέων, ιδίως για τους νεοεισερχομένους (newcomers) στον τομέα αυτό.

To BiTriMulti υποστηρίζει τους εθελοντές καθώς και τους εργαζόμενους με τη νεολαία (youth workers) που ασχολούνται άμεσα με τους νέους ώστε να αναπτύξουν την πρώτη διεθνή ανταλλαγή νέων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση.

Στόχοι του BTM:

• Να παράσχει μια ενημερωμένη εισαγωγή στο πρόγραμμα Erasmus +: Νεολαία σε δράση, με έμφαση στις ανταλλαγές νέων και την ικανότητά τους να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση της Ευρώπης.
• Να προσφέρει μια ατομική και ομαδική εμπειρία εκμάθησης μέσω μιας προσομοιωμένης διαδικασίας για τη δημιουργία ενός σχεδίου ανταλλαγής νέων.
• Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διοργάνωση μιας ανταλλαγής νέων, με βάση τις πρακτικές της μη τυπικής μάθησης, τις αρχές και τα ποιοτικά πρότυπα των προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία.
• Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να «αποτιμήσουν» (reflect) τη μάθησή τους και να εξοικειωθούν με το Youthpass – τη στρατηγική για την αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στον τομέα της νεολαίας, το τεχνικό εργαλείο για την έκδοση πιστοποιητικών Youthpass και την εφαρμογή της ειδικά στις Ανταλλαγές Νέων και στα προγράμματα της ΕΕ για τη νεολαία γενικότερα.
• Να προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντήσουν ομάδες πιθανών εταίρων και να πραγματοποιήσουν επαφές με άλλες χώρες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε youth workers και youth leaders.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.7689/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 27 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο