Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “KICK-START YOUR CAREER”
9-15 Δεκεμβρίου 2018, Σλοβακία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Σλοβακίας, ανακοινώνουν ότι 9-15 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Σλοβακία, με τίτλο : “ KICK-START YOUR CAREER ”.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο (5 πλήρεις ημέρες) επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων και στην εκμάθηση έκφραση των ικανοτήτων τους στην αγορά εργασίας. Η ομάδα του σεμιναρίου θέλει να προετοιμάσει τους εργαζόμενους με τους νέους ώστε να βοηθήσουν τους νέους να εντοπίσουν τις ικανότητές τους και να είναι σε θέση και με αυτοπεποίθηση να τις εκφράσουν σε δυνητικούς εργοδότες.

Βασικοί στόχοι του σεμιναρίου:

•να δοθεί η δυνατότητα σε όσους εργάζονται με νέους να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν τις ικανότητές τους, και να τους δοθεί χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη
•να εμπνεύσει και να αυξήσει την ικανότητα των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας να αναπτύξουν δραστηριότητες με επίκεντρο την απασχολησιμότητα
•να προετοιμάσει τους εργαζόμενους με νέους για να βοηθήσουν τους νέους να διατυπώσουν, να προσαρμόσουν και να μεταφέρουν την περιγραφή των ικανοτήτων τους σε διαφορετικά πλαίσια εργασίας
•να αναπτυχθούν συγκεκριμένα εργαλεία για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας προκειμένου να χρησιμοποιήσουν με την ομάδα στόχο τους για να δουλέψουν την αυτογνωσία των ικανοτήτων που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα
•να αυξηθούν οι ικανότητες σχετικά με την εκτίμηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της εργασίας για τους νέους (youth work) σχετικά με την απασχολησιμότητα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε youth workers και youth leaders που δουλεύουν άμεσα με νέους και ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις ικανότητες των νέων για τη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Σλοβακίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/kick-start-your-career.7580/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 28 Οκτωβρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο