Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action”
25 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2019, Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με το κέντρο πόρων SALTO Training & Cooperation ανακοινώνουν ότι 25 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ελλάδα, με τίτλο : “ TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action ”.

Το TICTAC είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται (εθελοντικά ή επαγγελματικά) στον τομέα της νεολαίας (youth workers) και αρχηγούς ομάδων νέων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τη διεθνή συνεργασία για να ενισχύσουν τις τοπικές αναπτυξιακές τους στρατηγικές σύμφωνα με τους στόχους των οργανώσεών τους.

Το σεμινάριο TICTAC στοχεύει να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στο σχεδιασμό ποιοτικών έργων και να γίνουν πρωτοπόροι του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση.

Ο γενικός στόχος του TICTAC είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των συμμετεχόντων για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση, ως μέτρα υποστήριξης στην μακροπρόθεσμη στρατηγική ενός οργανισμού.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του TICTAC είναι:

•η προώθηση του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
•η διερεύνηση του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική διεθνή συνεργασία.
•η κατανόηση του ρόλου του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης τοπικής στρατηγικής.
•η προσομοίωση των πρώτων βημάτων της διοργάνωσης ενός σχεδίου στον τομέα της νεολαίας σε μια διεθνή ομάδα.
•η ανάπτυξη των ικανοτήτων του συμμετέχοντα στο σχεδιασμό διαδικασιών μη τυπικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής μάθησης.
•η προώθηση της συμμετοχής των νέων ως βασικό στοιχείο κατά το σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού έργου.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95%.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.7621/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 13 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο