Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Training for mentors”
3-7 Δεκεμβρίου 2018, Ταλίν, Εσθονία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Εσθονίας ανακοινώνουν ότι 3-7 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Εσθονία, με τίτλο : “ Training for mentors ”.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Training for Mentors» στοχεύει σε αρχηγούς ομάδων νέων (youth leaders) και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας (youth workers) που έχουν εμπειρία στο πρόγραμμα Erasmus + και θα ήθελαν να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους βοηθώντας άλλους υποψήφιους να αναπτύξουν τις ιδέες των σχεδίων τους.

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου καλά εκπαιδευμένων συμβούλων (mentors), οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι αξιόπιστοι εταίροι για τις Εθνικές Υπηρεσίες και να υποστηρίξουν την ποιοτική υλοποίηση του προγράμματος. Το κύριο καθήκον των mentors θα είναι να βοηθήσουν τους νέους και όσους εργάζονται με τους νέους (youth workers) στη διαδικασία σύνταξης έργων, παρέχοντας feedback και καθοδήγηση στη διαδικασία ανάπτυξης μιας ιδέας σχεδίου. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα που αποτελείται από αυτό το διεθνές σεμινάριο και τις τοπικές δραστηριότητες παρακολούθησης (follow up).

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς σεμιναρίου κατάρτισης, θα ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα: λεπτομέρειες του προγράμματος Erasmus +, σύνταξη σχεδίου και συμβουλευτική για τα σχέδια. Στη συνέχεια, θα υλοποιηθούν διάφορες follow- up δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβουλευτική για τους νέους και θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν μια ιδέα σχεδίου και να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης. Η φάση παρακολούθησης θα είναι κυρίως τον Ιανουάριο, πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων Erasmus + Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:

– να διερευνηθεί το πρόγραμμα Erasmus +: «Νεολαία σε δράση» με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ των βασικών δράσεων,
– να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη των πτυχών ποιότητας των σχεδίων Erasmus + ,
– να εκπαιδευτεί και να ενδυναμωθεί μια εθνική ομάδα από μέντορες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Εθνική τους Υπηρεσία,
– να αναπτυχθούν οι ικανότητες του συμμετέχοντα σχετικά με την παροχή συμβουλών, της ανατροφοδότησης και της καθοδήγησης της διαδικασία ανάπτυξης ιδεών σχεδίων.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Εσθονίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-for-mentors.7548/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο