Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “ToF – TRAINING OF FACILITATORS IN ERASMUS+ YOUTH III edition”
16-24 Οκτωβρίου 2018, Πόρτο, Πορτογαλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Πορτογαλίας, ανακοινώνουν ότι 16-24 Οκτωβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Πόρτο της Πορτογαλίας με τίτλο : “ ToF – TRAINING OF FACILITATORS IN ERASMUS+ YOUTH III edition ”.

Αν είστε πρόθυμοι να μάθετε καινούρια πράγματα και να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στη διαχείριση ομάδων (facilitation), αυτό είναι το σεμινάριο που ψάχνετε.

Έχει διαπιστωθεί έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσης από εκπαιδευτές και πολλαπλασιαστές του προγράμματος σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης. Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν ακριβώς τη διαφορά μεταξύ facilitation και κατάρτισης (training). Η διαχείριση ομάδων είναι σίγουρα ένα εξαιρετικό εργαλείο στην άτυπη εκπαίδευση που προάγει την ενεργό συμμετοχή, την αμοιβαία μάθηση και τον συνεχή προβληματισμό ως ποιοτικά στοιχεία σε κάθε project.

Ο κύριος στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους νεοεισερχομένους στην διαχείριση ομάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + /Νεολαία, τις βασικές γνώσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων, εργαλείων και πόρων για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων.

Επίσης, βασικοί στόχοι είναι:

– η αύξηση της ποιότητας facilitation σε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + /Νεολαία,
– η παροχή βασικών δεξιοτήτων στη διαδικασία διαχείρισης ομάδας,
– η συζήτηση και εφαρμογή τεχνικών facilitation,
– η παροχή εργαλείων και πόρων για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + /Νεολαία.
– η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Πορτογαλίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tof-training-of-facilitators-in-erasmus-youth-iii-edition.7497/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο