Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+”, Κύπρος
4-10 Νοεμβρίου 2018 | Κύπρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου ανακοινώνουν ότι 4-10 Νοεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο, με τίτλο: “ Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+””.

Τι σχέση έχει ο Γκάντι με την κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή, οδηγούμενη από την επιθυμία για αλλαγή και να βλέπουμε τον κόσμο όπως μπορεί να είναι, όχι όπως είναι. Η παγκόσμια οικονομία και τα εθνικά ΑΕΠ βασίζονται περισσότερο κάθε φορά στην κοινωνική οικονομία και στην πρόταση για ηθική επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και τα απτά αλλά και άυλα κέρδη και οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αφύπνιση σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η εκτίμηση του ρόλου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί κοινωνική αλλαγή, η εμβάθυνση των συμμετεχόντων στην κατανόηση του κόσμου γύρω τους και η έμπνευση και εμπλοκή τους στη δημιουργία ενός οράματος όπου το πάθος και η επιθυμία τους για αλλαγή οδηγούν στην αυτό-απασχόληση.

Όπως είπε ο Γκάντι: “γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο”.

Η μεθοδολογία θα βασιστεί στις αρχές της μη τυπικής και βιωματικής μάθησης με έμφαση στον βιωματικό κύκλο μάθησης του Kolb. Οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν σε ένα ασφαλές και άνετο χώρο για να εκφράσουν, να πειραματιστούν, να αλληλεπιδράσουν και να συμμετάσχουν σύμφωνα με την προσωπικότητα και τις μαθησιακές προτιμήσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και το κίνητρο και την έμπνευση για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται για τη νεολαία, αρχηγούς ομάδων νέων, υπεύθυνους σχεδίων, νέους, μέλη των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη νεολαία που σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο κατά τρόπο που να μπορεί να ωφελήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς (συμπεριλαμβανομένων των νέων) όσο και αυτούς που ασχολούνται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/using-social-entrepreneurship-in-erasmus-usee.7403/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 29 Αυγούστου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο