Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης σε διάλογο για την ανάπτυξη του πλαισίου της εργασίας με νέους στην Ελλάδα

 

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης προσκαλεί την Πέμπτη 31 Μαΐου στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα Έλλη Παππά του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι,  νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της νεολαίας σε διάλογο για την ανάπτυξη του πλαισίου της εργασίας με νέους στην Ελλάδα (Youth Work).

Μετάβαση στο περιεχόμενο