Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Training of Trainers for European Erasmus+: Youth in Action Projects 2018/2019”
15 Σεπτεμβρίου 2018 – 29 Ιουνίου 2019 | Πορτογαλία, Γερμανία και Ιταλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με το SALTO Training and Cooperation Resource Center, ανακοινώνουν ότι από 15 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 29 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί κύκλος σεμιναρίων στο πλαίσιο της “Κατάρτισης εκπαιδευτών για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +: ” Νεολαία σε Δράση” 2018/2019″.

Ο κύριος στόχος αυτού του κύκλου κατάρτισης είναι να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές που έχουν τις ικανότητες και το κίνητρο να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η εκπαίδευση εκπαιδευτών (ToT) διαρκεί περίπου ένα έτος και αποτελείται από:
• τρία σεμινάρια,
• ένα διεθνές σεμινάριο κατάρτισης που σχεδιάζετε και τρέχετε με άλλους συμμετέχοντες,
• συνεχής ηλεκτρονική μάθηση,
• συνεχές mentoring με έναν από τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου ως μέντορά σας,
• εκπαιδευτικές δεσμεύσεις.
Οι ημερομηνίες για τα τρία σεμινάρια είναι:
1ο σεμινάριο: 15-24 Σεπτεμβρίου 2018 στην Πορτογαλία.
2ο σεμινάριο: 18-27 Ιανουαρίου 2019 στη Γερμανία.
3ο σεμινάριο: 22-29 Ιουνίου 2019 στην Ιταλία.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ToT οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης (European Training Strategy) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση, στο «Training of Trainers” θεωρείται ότι οι ακόλουθες ικανότητες είναι απαραίτητες όταν εργάζεστε ως εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε δράση:
• Η ικανότητα κατανόησης και διευκόλυνσης διαδικασιών ατομικής και ομαδικής μάθησης.
• Η ικανότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Η ικανότητα να κατευθύνει κανείς τη δική του εκμάθηση (Learning to Learn)
• Η ικανότητα επιτυχημένης συνεργασίας στις ομάδες.
• Η ικανότητα επικοινωνίας με άλλους.
• Διαπολιτισμική ικανότητα.
• Να σας απασχολούν κοινωνικά θέματα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε συμμετέχοντες που:
• Έχουν ήδη συμμετάσχει τουλάχιστον τρεις φορές σε μια ομάδα εκπαιδευτών και έχουν σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης.
• Έχουν διεθνή εμπειρία στον τομέα της νεολαίας με ευθύνη (όχι μόνο ως συμμετέχοντες) και στη διοργάνωση διεθνών προγραμμάτων για τη νεολαία, διοργάνωση ανταλλαγών νέων, καθοδήγηση εθελοντών της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) κλπ.
• Έχουν τη δυναμική και την ανάγκη να αναπτύξουν ικανότητες κατάρτισης και να δράσουν μετά από το σεμινάριο αυτό ως εκπαιδευτές για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus +: Νεολαία σε δράση και / ή για τα σεμινάρια κατάρτισης που διοργανώνονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος Erasmus +: Νεολαία σε Δράση.
• Είναι πρόθυμοι να αυτο-κατευθύνουν τη δική τους μαθησιακή διαδικασία.
• Είναι προετοιμασμένοι να προβληματιστούν και να αμφισβητήσουν τις δικές τους πεποιθήσεις και προσεγγίσεις ως εκπαιδευτές.
• Μπορούν να διοργανώσουν και να «τρέξουν» σεμινάρια κατάρτισης στα αγγλικά.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-erasmus-youth-in-action-projects-2018-2019.7272/ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι 3 Ιουνίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο