Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Step into Strategic Partnerships”
22-28 Οκτωβρίου 2018, Βόννη, Γερμανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας, ανακοινώνουν ότι 22-28 Οκτωβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Βόννη της Γερμανίας με τίτλο : “ Step into Strategic Partnerships ”.

Βασικό και γενικό εκπαιδευτικό σεμινάριο υποστήριξης των πρώτων βημάτων των πιθανών υποψηφίων σε μεσαίες και μεγάλες Στρατηγικές Συνεργασίες με στόχο την καινοτομία στον τομέα της νεολαίας. Εάν δραστηριοποιείσαι σε έμπειρους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα νεολαίας και είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν καινοτόμες πρακτικές για τον τομέα της νεολαίας, αυτό το σεμινάριο είναι για σένα!

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην παροχή διεξοδικής πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus +/«Νεολαία σε δράση» για την ανάπτυξη διεθνών σχεδίων Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα σχέδια Στρατηγικής Συνεργασίας αποτελούν νέες ευκαιρίες για βιώσιμη διεθνή συνεργασία και καινοτομία στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο του Erasmus +/ Νεολαία σε δράση. Τα σχέδια αυτά έχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και εννοιών ευρύτερης σημασίας για τον τομέα της νεολαίας στην Ευρώπη.

Με αυτό το σεμινάριο στοχεύουμε στην βελτίωση των ικανοτήτων για την ανάπτυξη ποιοτικών σχεδίων Στρατηγικής Συνεργασίας (στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του Erasmus +/ Νεολαία σε Δράση), με στόχο την καινοτομία στον τομέα της νεολαίας.

Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε όσους :

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/step-into-strategic-partnerships.7253/ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 10 Ιουνίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο