Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Embracing Diversity”- Training course on diversity management”, 21-26 Μαΐου 2018, Βόννη, Γερμανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας και το SALTO Inclusion, ανακοινώνουν ότι 21-26 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Bόννη της Γερμανίας, με τίτλο : “Embracing Diversity”- Training course on diversity management ”.

Το σεμινάριο θα προσφέρει στους εργαζόμενους για τη νεολαία (youth workers) συγκεκριμένες μεθόδους για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και θα χρησιμεύσει ως χώρος για την εξερεύνηση διαφόρων ειδών διαφορετικότητας. Επιδιώκει να επηρεάσει την καθημερινή πρακτική των συμμετεχόντων, επιτρέποντάς τους να μάθουν και να εμπνευστούν ο ένας από τον άλλον.

Όλοι οι εργαζόμενοι για τη νεολαία πρέπει να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι οι νέοι με τους οποίους εργάζονται είναι διαφορετικοί μεταξύ τους με πολλούς τρόπους – αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστούν την ποικιλομορφία. Ορισμένες διαφορές είναι πιο προφανείς από άλλες – όπως η εθνικότητα, η θρησκεία ή η γλώσσα. Η διαφορετικότητα είναι κάτι περισσότερο από τις προφανείς διαφορές – συμπεριλαμβάνει επίσης ανομοιότητες όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση, τη σεξουαλικότητα, την υγεία και τις κρυφές ή ορατές αναπηρίες. Πολλοί εργαζόμενοι για τη νεολαία δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάμειξη μιας ποικιλομορφίας ανθρώπων και το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν αυτή την πολυμορφία στη δουλειά τους.

Βασικοί στόχοι:

• Να εξερευνήσουν και να μοιραστούν οι συμμετέχοντες τις έννοιες και τις ποικίλες μορφές διαφορετικότητας και ένταξης και να μάθουν από τις προσεγγίσεις και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εργασία για τη νεολαία και άλλους διάφορους τομείς, όπως η επαγγελματική ή η τυπική εκπαίδευση.
• Να ενσωματώσουν αυτά τα εργαλεία και τις μεθόδους στη δική τους πρακτική στην εργασία για τη νεολαία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται απευθείας με τους νέους σε τακτική βάση: Youth workers, αρχηγοί ομάδων νέων (youth leaders), κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης (vocational trainers).

Θα δοθεί προτεραιότητα στους αιτούντες που εργάζονται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-diversity-training-course-on-diversity-management.7090/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 11 Μαρτίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο