Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Coaching in the training design – Trainer Skills Workshop (TSW)”
22-25 Μαΐου 2018, Ταλίν, Εσθονία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Εσθονίας και το SALTO Training and Cooperation Resource Centre, ανακοινώνουν ότι 22-25 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Ταλίν της Εσθονίας, με τίτλο : “ Coaching in the training design – Trainer Skills Workshop (TSW )”.

Πρόκειται για ένα σεμινάριο προσανατολισμένο στις δεξιότητες των εκπαιδευτών με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της νεολαίας, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με πρακτικές καθοδήγησης και επιθυμούν να διερευνήσουν περαιτέρω αυτές τις προσεγγίσεις όταν πρόκειται για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το σεμινάριο στοχεύει στην επέκταση των ικανοτήτων του εκπαιδευτή όσον αφορά τις μεθόδους και τις δεξιότητες που συνδέονται με την καθοδήγηση (coaching and mentoring) στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης και στην πρακτική στον τομέα της νεολαίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό δεν είναι ένα σεμινάριο για την εκπαίδευση, αλλά ένα σύντομο και εντατικό workshop για τη χρήση δεξιοτήτων καθοδήγησης κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Λόγω της μορφής και της διάρκειας, η πρόθεση είναι να επικεντρωθούν οι συμμετέχοντες κυρίως στις πρακτικές δεξιότητες και στη μεταφορά τους στην πρακτική των εκπαιδευτών στον τομέα της εργασίας με τη νεολαία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτές (youth trainers) άνω των 18 ετών, που έχουν έρθει σε επαφή με πρακτικές καθοδήγησης και ενδιαφέρονται για την περαιτέρω μάθηση από αυτές τις προσεγγίσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Εσθονίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/coaching-in-the-training-design-trainer-skills-workshop-tsw.7062/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 1η Μαρτίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο