Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Euro-Med Youth Forum “Sustainable Participation and Active Citizenship”
18-22 Απριλίου 2018, Λάρνακα , Κύπρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου, τον Δήμο Λάρνακας, το Europe Direct Λάρνακας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, τις Εθνικές Υπηρεσίες Ιταλίας και Πορτογαλίας και το SALTO YOUTH EuroMed and Good Practices Resource Centre ανακοινώνουν ότι 18-22 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Λάρνακα της Κύπρου, με τίτλο : “ Euro-Med Youth Forum “Sustainable Participation and Active Citizenship ”.

Τα θέματα της συμμετοχής των νέων και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία καθώς και με την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία (NYS) που εφαρμόζεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus + YiA στην Κύπρο) για την περίοδο 2017- 2022. Το NYS του Συμβουλίου Νεολαίας της Κύπρου αντιλαμβάνεται τους νέους ως πολύτιμους πολίτες που μπορούν να συμβάλλουν ενεργά και δημιουργικά στην ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινότητας, της χώρας τους και στην παγκόσμια πρόοδο. Η συμμετοχή των νέων στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών είναι βασικές αξίες του NYS. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση εξασφαλίζει επίσης ότι οι πολιτικές αντιδράσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις των νέων και ότι η διάσταση της νεολαίας αντανακλάται στη χάραξη πολιτικής και στον σχεδιασμό δράσης.

Η Κύπρος έχοντας σημαντική γεωγραφική θέση στην περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης, είναι διατεθειμένη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της συμμετοχής των νέων και της ενεργού συμμετοχής τους στην ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο αυτό, το φόρουμ θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Μεσογείου, με βασικό ενδιαφέρον να ενισχυθεί η συμμετοχή, ιδίως των νέων, και να προωθηθούν περαιτέρω οι έννοιες της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της κατανόησης των αξιών της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες.

Στόχοι του φόρουμ:

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά, εκτός από ένα μικρό session που θα διεξαχθεί στα Ελληνικά κατά το οποίο θα παρέχεται μετάφραση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε youth workers/ youth leaders που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις κοινότητές τους, σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών , των οργανώσεων νέων και των αθλητικών συλλόγων που συνεργάζονται με τους νέους, σε εκπροσώπους των τοπικών αρχών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της συμμετοχής των νέων και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/euro-med-youth-forum-sustainable-participation-and-active-citizenship.7078/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο