Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes”
2-8 Μαϊου 2018, Βιέννη, Αυστρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας και το SALTO Training & Cooperation Resource Centre ανακοινώνουν ότι 2-8 Μαϊου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Βιέννη της Αυστρίας, με τίτλο : “ COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes ”.

Τα σεμινάρια κατάρτισης «COMETS» αναπτύχθηκαν ως υποστήριξη για τους εκπαιδευτές στην βελτίωση των ικανοτήτων τους, όπου κάθε σεμινάριο επικεντρώνεται σε έναν τομέα του μοντέλου ικανότητας για εκπαιδευτές που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο (Μοντέλο Ικανοτήτων για Εκπαιδευτές Μη Τυπικής μάθησης που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο).

Ως εκ τούτου, με την παρούσα πρόσκληση, η Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας για το Erasmus + Youth in Action μαζί με την SALTO T & C RC καλούν τους εκπαιδευτές να συμμετάσχουν σε αυτήν την τέταρτη έκδοση του COMETS: «Κατανοώντας και διευκολύνοντας τις διαδικασίες ατομικής και ομαδικής μάθησης».

Οι προθέσεις του σεμιναρίου είναι, μεταξύ άλλων:
– Να προβληματιστούμε πάνω σε διαστάσεις όπως η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός και η ειλικρίνεια σε ένα μαθησιακό πλαίσιο και διαδικασία.
– Να εργαστούμε για τη στάση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων όσον αφορά την αυθεντικότητα, την δεκτικότητα και την περιέργεια.
– Να προβληματιστούμε και να διερευνήσουμε τα όρια και τους περιορισμούς των μαθητευόμενων.
– Να διερευνήσουμε τρόπους για την τόνωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων, ατομικά και ως ομάδα.

Το COMETS είναι ένα σεμινάριο κατάρτισης το οποίο παρέχει στους εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι έμπειροι στην υλοποίηση διεθνών σεμιναρίων για τους youth workers, την ευκαιρία να συναντηθούν για να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να βελτιωθούν περαιτέρω σε διαφορετικούς τομείς του μοντέλου ικανοτήτων στα πλαίσια του ETS (European Training Strategy). Στο πλαίσιο του COMETS, «προχωρημένος» σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής-εκπαιδευόμενος έχει την ικανότητα να κατευθύνει τη δική του εκμάθηση και ιδιαίτερα την ικανότητα αυτοαξιολόγησης των δικών του ικανοτήτων.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Αυστρίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/comets-understanding-and-facilitating-individual-and-group-learning-processes.6985/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο