Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Conference: On track – Different youth work approaches for different NEET situations”
6-10 Μαρτίου 2018, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με το SALTO Inclusion και την Εθνική Υπηρεσία της Τουρκίας ανακοινώνουν ότι 6-10 Μαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Τουρκία, με τίτλο: “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να ξεκινήσει η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών από διάφορους τομείς προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες για νέους σε κατάσταση NEET (Not in Education Employment or Training) που θα επιτρέψουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι η κατανόηση της έννοιας ΝΕΕΤ σε όλη την Ευρώπη, η ανταλλαγή τοπικών πραγματικοτήτων των ανθρώπων σε κατάσταση ΝΕΕΤ,η κατανόηση της κατάστασης των NEET στην Τουρκία και επισκέψεις σε τοπικά σχέδια, οι μέθοδοι και ιδέες σχεδίων για εργασία με νεαρά άτομα στην κατάσταση NEET καθώς επίσης και οι δυνατότητες δικτύωσης για να συναντηθούν άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους για τη νεολαία και αρχηγούς ομάδων νέων (απλοί πολίτες που εμπλέκονται στην εργασία για τη νεολαία και εργάζονται άμεσα με τους νέους σε κατάσταση NEET), εκπαιδευτικούς, προσωπικό υποστήριξης σχολείων, εναλλακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικό επαγγελματικού προγράμματος, ανθρώπους που εργάζονται στις τοπικές αρχές/ υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την κοινωνική πρόνοια, εργοδότες, προγράμματα μαθητείας, πρακτορεία απασχόλησης, κέντρα απασχόλησης κλπ.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Τουρκίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/conference-on-track-different-youth-work-approaches-for-different-neet-situations.6938/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο