Εκπαιδευτικό Σεμινάριο TIC TAC
22-28 Οκτωβρίου 2017, Βουλγαρία

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι στις 22-28 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Βουλγαρία, με τίτλο: «TIC TAC- Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action». Αρμόδιος φορέας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι το SALTO TRAINING AND COOPERATION R.C σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Βουλγαρίας.

Το TicTac απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) είτε εθελοντικά είτε επαγγελματικά καθώς και σε αρχηγούς ομάδων νέων (youth leaders) που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο, εκμεταλλευόμενοι διεθνείς συνεργασίες. Στόχος του σεμιναρίου είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποιοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο του Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.

Γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στην υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο του Erasmus+: Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση, όπως τα υποστηρικτικά μέτρα στην μακροπρόθεσμη στρατηγική ενός οργανισμού.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, σε αρχηγούς ομάδων νέων και διαχειριστές σχεδίων οι οποίοι:

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Βουλγαρίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο και τη μεθοδολογία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.6524/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Παππά Βάγια. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενο Αρχείο

Πρακτικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες (TICTAC 2015-2016)

Μετάβαση στο περιεχόμενο