Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Destination: Youth Participation
21-27 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου και το Salto Participation Resource Center, ανακοινώνουν ότι στις 21-27 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Αθήνα με τίτλο: “ Destination: Youth Participation”.

Το “ Destination: Youth Participation” αποτελεί ένα πρακτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τα εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν στον προσανατολισμό τους στο να ενισχυθεί η ενεργοποίηση των νέων και η συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Η βασική ιδέα του σεμιναρίου είναι βασισμένη στις αρχές της μη-τυπικής μάθησης ως εργαλείο το οποίο ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου , οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε προσομοίωση δράσεων ενεργοποίησης στην τοπική κοινωνία. Μέσω αυτής της προσομοίωσης και των workshops που θα υλοποιηθούν, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις δεξιότητες εκείνες οι οποίες θα τους βοηθήσουν αποτελεσματικά στο να κινητοποιήσουν διαφορετικές ομάδες-στόχο.

Ο γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι να δοθούν πρακτικά εργαλεία για την βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους, σε όσους εργάζονται γύρω από θέματα συμμετοχής.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετέχουν youth workers, εκπαιδευτές νέων, επικεφαλής ομάδων, υπεύθυνοι σχεδίων, εκπαιδευτικοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην τυπική και μη –τυπική εκπαίδευση, εκπρόσωποι αθλητικών, πολιτιστικών οργανώσεων/ φορέων, και όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από θέματα κινητοποίησης και συμμετοχής των νέων.

Επιπλέον πληροφορίες για τους στόχους του σεμιναρίου, τη μεθοδολογία και το προφίλ των συμμετεχόντων αλλά και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το κόστος διαμονής και διατροφής και το 95% των μετακινήσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο και τη μεθοδολογία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/destination-youth-participation.6733/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Παππά Βάγια, ηλεκτρονική διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

  1. Πρόσκληση Destination Youth Participation
  2. Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο