Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματός ERASMUS+ για τον Τομέα της Νεολαίας έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4899/2/02-08-2017. Aπόφαση του Δ.Σ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2020 για τον Τομέα της Νεολαίας

Προθεσμία Υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017, ώρα 13:00


Σχετικά Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο