Η διμερής ανταλλαγή νέων με θέμα ” Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής για την προώθηση της ενεργούς νεανικής συμμετοχής” είχε ως δικαιούχο φορέα το Όραμα Νέων Youthorama Ελλάδος και ως εταίρο το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Λατσιών Κύπρου. Οι 60 πρωτοεμφανιζόμενοι νέοι στο Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, 30 από κάθε εταίρο ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 14 -22 ετών και για το λόγο αυτό είχαν την υποστήριξη 5 συνοδών για κάθε φορέα. Ο τόπος υλοποίησης ήταν η Θεσσαλονίκη και ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κατά την περίοδο 14-22/4/2017, συνολικά 9 ημερών προγράμματος. Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων και ζητημάτων της καθημερινότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στόχευε επιτυχώς στο σεβασμό για τον εαυτό μας και τους άλλους, την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες, ανταποκρινόμενο και στους στόχους του Erasmus+ ΝΕΟΛΑΙΑ όπως στην ενεργό συμμετοχή.

https://www.facebook.com/Erasmus-Youth-Greece-709636582413051/messages/?threadid=1051124497&timestamp=1496224856955
 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο