Επίσκεψη εργασίας
Rural Study Visit in South-West Finland
19-24 Σεπτεμβρίου 2017 | Φιλανδία

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Φιλανδίας, ανακοινώνουν ότι στις 19-24 Σεπτεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη εργασίας στη Φιλανδία με τίτλο: Rural Study Visit in South-West Finland”.

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δώσει την ευκαιρία σε μικρές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές να βρουν ανθρώπινους πόρους για μελλοντική συμμετοχή τους και οργάνωση δραστηριοτήτων για νέους. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται στη Φιλανδία.

Στόχος της δραστηριότητας είναι να συγκεντρωθούν youthworkers οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μικρές πόλεις, αγροτικές περιοχές και μικρά χωριά για να εργασθούν σε θέματα ενίσχυσης της επαρχίας σχετικά με τη συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα για νέους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν ως βάση camp στο κέντρο της περιοχής που θα υλοποιηθεί η δραστηριότητα και θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε χωριά και κοντινές περιοχές ώστε να έρθουν σε επαφή με καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται κι έχουν δώσει την ευκαιρία σε νέους της περιοχής να συμμετέχουν σε προγράμματα, κυρίως Ανταλλαγών Νέων και EVS.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε youth workers, επικεφαλής ομάδων, υπευθύνους σχεδίων και σε οποιονδήποτε εργάζεται για νέους οι οποίοι διαμένουν σε αγροτικές περιοχές και επαρχιακές πόλεις.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Φιλανδίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/rural-study-visit-in-south-west-finland.6553/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 11 Αυγούστου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο