Συνέδριο
“Speak UP, Step UP! European youth work empowering young people’s democratic values & active citizenship”
16-18 Οκτωβρίου 2017 | Βερολίνο, Γερμανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/τομέας Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας, ανακοινώνουν ότι στις 16-18 Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Βερολίνο, με τίτλο: “Speak UP, Step UP! European youth work empowering young people’s democratic values & active citizenship”.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενίσχυση του ρόλου και του αντίκτυπου του προγράμματος Erasmus+/Νεολαία στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων και των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της πολυφωνίας, της μη διάκρισης, της ανοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας, στο πλαίσιο των στόχων τόσο του προγράμματος Erasmus+/Νεολαία όσο και της Διακήρυξης του Παρισιού.

Οι στόχοι του συνεδρίου είναι:

 

Αναμένεται ότι το συνέδριο θα αποτελέσει ευκαιρία για όσους ασχολούνται με το πρόγραμμα Erasmus+/Νεολαία σε όλη την Ευρώπη να επανεξετάσουν και να επιβεβαιώσουν το κοινό τους όραμα για τον πολιτικό και κοινωνικό σκοπό του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις και τις ανησυχίες των νέων στην Ευρώπη. Αναμένεται επίσης ότι η διάσκεψη θα δώσει ώθηση στις ευρωπαϊκές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα και θα ενθαρρύνει τις δημόσιες συζητήσεις που διεξάγονται σχετικά με τις αντίστοιχες διαδικασίες.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 

Οι οποίοι θα πρέπει να:

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την ενασχόλησή τους με και για την ανάπτυξη της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Erasmus+/Νεολαία ή/και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται σε θέσεις ευθύνης στις οργανώσεις τους. Ωστόσο, μπορεί να είναι επαγγελματίες, εθελοντές, υπάλληλοι ή εκπρόσωποι των οργανώσεών τους.

Για τη συμμετοχή στο συνέδριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus +/τομέας Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/speak-up-step-up-european-youth-work-empowering-young-people-s-democratic-values-active-citizenship.6528/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314460, Νόρα Τσιριγώτη ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο