Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
South Youth Lab

22-25 Μαΐου 2017 | Μολίνα, Μάλαγα, Ισπανία

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας, ανακοινώνουν ότι στις 22-25 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πόλη Μολίνα με τίτλο: “ South Youth Lab”.

Στο ενδιάμεσο της υλοποίησης του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, το δίκτυο των Νότιων χωρών υλοποιεί ένα διήμερο σεμινάριο προκειμένου να αξιολογηθεί το Πρόγραμμα, τα εγκεκριμένα σχέδια καθώς και την υποστήριξη προς τους δικαιούχους.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το προσωπικό των διαφόρων Εθνικών Υπηρεσιών.

Επιπλέον, το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να δοθεί ανατροφοδότηση στο προσωπικό των Εθνικών Υπηρεσιών σχετικά με το πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά, θα αποτελέσει ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μεταξύ πρακτικές κι εμπειρία και να δικτυωθούν με άλλους δικαιούχους.

Για όσους έχουν υλοποιήσει σχέδια μέσω του Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία, το σεμινάριο αυτό αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να συζητήσουν μεταξύ τους σχετικά με το Πρόγραμμα, να συμβάλουν στο να βελτιωθεί η υλοποίηση του το επόμενο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του, να συζητήσουν σχετικά με τη διάδοση των αποτελεσμάτων με σκοπό να επηρεαστεί ο σχεδιασμός του επόμενου προγράμματος.

Επίσης, το σεμινάριο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις Εθνικές Υπηρεσίες να επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους και να υλοποιήσουν εργαστήρια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε δικαιούχους του Προγράμματος και σε διαχειριστές σχεδίων.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/south-youth-lab.6415/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 23 Απριλίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο